Om företaget

E.U. Entreprenören AB bedriver geoteknisk fältverksamhet med borrutrustning som utför alla typer av geotekniska fältundersökningar.

Med begreppet geoteknik avses jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande, inklusive tekniska lösningar och byggmetoder.

Inför byggande av vägar, järnvägar, hus, broar m.m. undersöker vi hur jorden ser ut, hur den är lagrad, vilken belastning den tål och vilka förstärkningar som krävs för att den skall bära de laster den kommer att utsättas för.

För att utreda stabiliteten behöver man känna till markens geometri, jordlagrens mäktighet, utbredning, egenskaper, grundvattenförhållandena, portrycksfördelning samt eventuella ytlaster. Man undersöker både markytan och botten i eventuellt vattendrag samt vilka framtida förändringar som kan komma att påverka marken.

Vi utför även markarbeten av olika slag med våran minigrävare på 2,6 ton, med inriktning på arbeten i och runtom trädgårdar, såsom grävning för vatten o avlopp, dränering m.m. Grävmaskinen passar även för arbeten på mindre vägar t.e.x dikesgrävning.

E.U. Entreprenören skall utföra sina tjänster så att det ger en positiv kundupplevelse, genom detta bidra till framtida goda kundrelationer och förnyade uppdrag.