Start

Vi på E.U. Entreprenören AB bedriver geoteknisk fältverksamhet med borrutrustning som utför alla typer av geotekniska fältundersökningar.

Markarbeten av olika slag utförs med våran minigrävare.

Vi har också en filial som bedriver bokföring och tillverkar hemsidor och uppdateringar åt företag och privatpersoner.